Vi hjelper mennesker til å leve tryggere liv

AERIS utvikler premium medisinsk bekyttelsesutstyr som ivaretar menneskers sikkerhet og beskytter mot smittestoffer, samtidig som komfort opprettholdes ved bruk over tid.

Produktene skal optimalisere sikkerhet samtidig som de skal ha den beste komfort for brukerne.

  • Aeris utvikler Personlig Beskyttelses Utstyr (Personal Protective Equipment – PPE) med hovedfokus på kvalitet, sikkerhet, komfort og service.
  • Aeris mål er å forebygge infeksjoner og bidra til å redde liv gjennom gode partnerskap med sertifiserte leverandører.
  • Våre verdikjeder er kvalitetsikret i alle ledd og garanterer at vi leverer produktene våre kunder trenger.

AERIS utvikler utstyr som ivaretar menneskers sikkerhet og beskytter mot smittestoffer, samtidig som komfort opprettholdes ved bruk over tid.

Aeris (Latin) = Luft

Menneskene er avhengig av luftens oksygen for å kunne puste. Alle celler i kroppen er avhengig av oksygen for å overleve. Lungene sørger for at kroppen får tilført det oksygenet vi trenger. I gjennomsnitt trekker en voksen person pusten 15-20 ganger i minuttet, altså ca. 20 000 ganger per dag, og mer enn 6 millioner ganger per år. For hver gang vi trekker pusten inn, kommer oksygen inn i lungene. Luftveisinfeksjoner smitter ved at smittestoff (bakterier eller virus) overføres fra luftveiene hos en syk person til slimhinnene i øyne, nese eller munn hos en annen person. Hvordan smittestoffet overføres er avgjørende for hvilke typer av beskyttelsesutstyr som må tas i bruk.

En sterk lokal tilstedeværelse gjør Bonaventura
Scandza unike på å skape merverdi

Norsk handel er i stadig utvikling, men samtidig ser vi at omsetningsveksten er lavere enn tidligere. I tillegg ser vi fremveksten av nye kanaler og kjeder som tar sin del av markedet.

  • Endrede handels- og kjøpsvaner har gjort at det er få likhetstrekk mellom handelen som vi kjenner i dag og handelen kun få år tilbake i tid.
  • Forbruker stiller stadig større krav til variasjon og mangfold, kvalitet, tilgjengelighet, trygge produkter og andre verdier som miljø og samfunnsmessig ansvar.
  • Smartere kunder krever smartere handel. Aldri før har forbruker hatt større mulighet til å velge hvor de handler, når de handler eller hva de handler.
  • Den smarte forbruker stiller nye krav, og skal man lykkes må man tilpasse seg.
  • Bonaventura Scandza mener derfor at å sitte tett på markedet er vesentlig for å kunne bidra til merverdi for den norske handel og forbruker.

Våre samarbeidspartnere

AERIS utvikler utstyr som ivaretar menneskers sikkerhet og beskytter mot smittestoffer, samtidig som komfort opprettholdes ved bruk over tid.

KONTAKTINFO

Kontakt oss

© All rights reserved Aeris AS